Vznik Ferraty HZS v rokline Kyseľ

Ferrata HZS v rokline Kyseľ bola pre verejnosť oficiálne otvorená 19. augusta 2016. Na výstavbe ferraty sa významnou mierou podieľali príslušníci oblastného strediska HZS Slovenský raj, ktorý v rokline osadili spolu 420 stúpačiek, 150 kotiev na lano a natiahli 380 metrov oceľového lana. Neskôr sa upravila aj spodná časť rokliny, kde boli navŕtané ďalšie stupačky a kotvy. V súčinnosti s Letkou MV SR z rokliny odviezli viac ako 2 tony starého nefunkčného zabezpečovacieho zariadenia.